Anita M. Ootjers

   Lily's Secretariaatsservice

Wat kan Lily's secretariaatsservice voor u doen?

Bestuursondersteuning:

- het voorbereiden van vergaderingen (uitnodigingen, agenda)

- het bijwonen van vergaderingen

- notuleren en verspreiden stukken

Ondersteuning secretariaat of receptie:

- postbehandeling, telefoonbehandeling, archiefbeheer

- maken presentaties, redigeren van teksten, verzenden mailingen

- beheer van personele zaken

- ondersteuning secretariaat bij project of topdrukte


Organisatie evenement

- selectie accommodatie, uitnodigingen, deelnemersregistratie

- ontvangst gasten/sprekers, facturering, presentatiemateriaal

- verzorgen catering, bedrijfsuitjes

- optreden als gastvrouw tijdens evenement